Adams Logistics on Suomessa ja Virossa toimiva vuonna 2013 perustettu kuljetuslogistiikkayritys. Yrityksen henkilöstöllä on yli 25 vuoden kokemus säiliökuljetuksista sekä muista logistiikkatehtävistä Skandinavian sekä Baltian alueella. Uutena toiminta-alueena yrityksellä on myös muu Eurooppa.

Kemikaalien säiliökuljetukset

Yrityksen erikoisalaa on Skandinaviaan, Keski-Eurooppaan, Baltiaan ja Venäjälle suuntautuvat kemikaalien säiliökuljetukset. Tarjoamme asiakkaillemme luotettavia ja korkealuokkaisia kuljetuspalveluja vuosien kokemuksella. Tämän mahdollistavat nykyaikainen kalustomme, ammattitaitoinen henkilökuntamme sekä luottamuksellinen yhteistyö asiakkaidemme kanssa.

Laadukas yhteistyö asiakkaiden kanssa on yksi Adams Logisticsin päätavoitteista, jonka mahdollistavat oikeat toimintavat paikasta ja kuljetettavasta tuotteesta riippuen. Adams Logistics toimii laatu-, ympäristö- ja turvallisuusstandardien mukaan. Kuljetuksiin liittyvät turvallisuusnäkökohdat ovat erityisen tärkeitä vaarallisten aineiden kuljetuksissa, joita yritys pyrkii kehittämään jatkuvasti omissa toimintatavoissaan.

 

20171221_141435

Vision

Visio

Yrityksemme on alallaan arvostettu, tehokas, osaava ja edistyksellinen asiantuntija, joka toimii luotettavasti sekä tehokkaasti ja jonka toiminnoissa asiakaskeskeisyydellä on merkittävä rooli.

20150817_120028

Mission

Missio

Toimintamme perustuu vahvaan ammattitaitoon, itsensä ja yrityksen kehittämiseen, kunnianhimoiseen yrittäjyyteen, innostavuuteen, aikaansaavuuteen ja yhteistyöhön.

IMG_3295 b

Quality

Laatu

Toiminnan päämääränä on tuottaa luotettavia ja täsmällisiä kuljetuspalveluja tilaajien laatuvaatimusten mukaan. Hyvänä mittarina laadullisessa toiminnassa toimii asiakastyytyväisyys.

20171221_125910

Ympäristö

Ympäristöä ajateltaessa kestävän kehityksen periaate ja siihen liittyvät mahdollisimman vähäinen ympäristöä kuormittava ja haittaava toiminta on Adams Logisticsille tärkeä asia, jota yritys pyrkii noudattamaan kaikessa sen toiminnassa. Yritys noudattaa toiminnoissaan ympäristöön liittyviä lakeja, asetuksia sekä määräyksiä.

Kuljetuspalveluissa käytämme nykyaikaistakuljetuskalustoa, joiden kuljettajia opastetaan sekä kannustetaan mahdollisimman taloudelliseen ja järkevään ajotapaan. Kuljetuskaluston tarvitsemien huoltojen ennakoinnin avulla ympäristöön kohdistuvat päästöt sekä mahdolliset vahingot pyritään saamaan mahdollisimman alhaiselle tasolle.

20150912_195238

Recycle
SQAS

Työterveys ja turvallisuus

Adams Logisticsin toiminnan keskeisimpiä asioita on turvallisuus. Yritys haluaa tarjota kaikille sen työntekijöille turvallisen työympäristön, jossa toimitaan yhteisesti sovittujen, turvallisten ja oikeiden toimintatapojen mukaan. Näillä edesautetaan yrityksen terveellisiä ja turvallisia työolosuhteita. Yritys pyrkii edistämään henkilökunnan terveyttä ja turvallisuutta myös kouluttamalla heitä vaadittuihin työtehtäviin. Koulutuksissa painotetaan erityisesti kuljetustoimialalle tärkeitä asioita. Adams Logistics haluaa olla yritys, jossa on hyvin viihtyvä, terve, motivoitunut ja innostunut henkilökunta.

Yrityksessä tehtävien uusien hankintojen, laitteiden ja koneiden käyttämiseen tarvittava käyttökoulutus toteutetaan käyttöönottamisen yhteydessä ja tämän avulla ehkäistään väärien toimintatapojen ja vahinkojen syntyminen. Kaikki kuljetustoiminnankalusto, laitteet ja koneet ovat alalle annettujen lakien, asetusten sekä määräysten mukaisia.

20160516_180244b20150912_194448 – kopio

Yhteystiedot

Kari Alatorvinen
+358 40 768 2291
kari.alatorvinen(at)adamslogistics.fi

Adams Logistics Oy                 Adams Logistics Oü
Pikkukiventie 5                         Betooni 6
FI-90620 Oulu                          EE-11415 Tallinn
FINLAND                                  ESTONIA

Laskutusosoite:                         Invoicing Estonia:
PL 44                                         Betooni 6
90401 OULU                             EE-11415 TALLINN
FINLAND                                   ESTONIA
VAT: FI25067308                       VAT: EE101611806

Sähköinen laskutus:
Operaattori:
Osuuspankki, Finvoice- välityspalvelu
Välittäjätunnus: OKOYFIHH
OVT: 003725067308
VAT: FI25067308

Ota yhteyttä

Nimi
Sähköposti
Viesti
Hyväksyn henkilötietojeni käytön Rekisteriselosteen mukaisesti


captcha
Syötä kuvassa näkyvät kirjaimet: